مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

طلاسازی /

مجموع مورد ها ۱۴۸
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: کوروش پولادی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۱۲
نشانی: جمهوری - چهار راه استانبول - پاساژ گلشن - طبقه دوم - پلاک ۹۳ و پلاک ۹۴
کد پستی: ۱۱۳۵۹۳۷۱۶۹
شماره تلفن: ۶۶۷۲۶۸۰۷
نام مدیر: اکبر اصغری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۱۲
نشانی: جمهوری - چهار راه استانبول - پاساژ گلشن - طبقه دوم - پلاک ۸۹
کد پستی: ۱۱۳۵۹۳۷۱۷۶
شماره تلفن: ۶۶۷۰۹۷۵۳
نام مدیر: نادر ترم شیر
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۱۲
نشانی: لاله زار - کوچه مهران - پاساژ حسین مهران
شماره تلفن: ۳۳۱۱۹۳۶۴
نام مدیر: توسلی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۱۲
نشانی: لاله زارنو - بعد از سینما رودکی - پاساژ گیتفر - طبقه دوم - پلاک ۲۹
شماره تلفن: ۳۳۹۲۹۷۳۱
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: نبوت
شماره تلفن: ۷۷۸۹۰۴۴۱
نام مدیر: سید عباس رضا توفیقی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۱۲
نشانی: لاله زار - روبروی پاساژ طلا - پلاک ۷
شماره تلفن: ۳۳۹۲۹۳۰۳
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جمهوری
شماره تلفن: ۶۶۷۱۰۵۹۶
نام مدیر: منوچهر جنتی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مطهری - نرسیده به سهروردی - پلاک ۱۰۶ - واحد ۱
شماره تلفن: ۸۸۸۴۳۵۱۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ۱۵خرداد
شماره تلفن: ۵۵۶۰۲۵۸۹
نام مدیر: محمد جوهریان
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: پامنار
شماره تلفن: ۳۳۹۹۶۵۰۸
ابتدا  >  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ...  <  انتها