مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

مفتول فلزی، تولید /

مجموع مورد ها ۵۸
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: مسعود جعفری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۲۱
نشانی: بزرگراه لشگری - کیلومتر ۱۱ - خیابان جهاد جنوبی - پلاک ۲
کد پستی: ۱۳۸۹۷۳۳۱۱۱
شماره تلفن: ۴۴۹۰۴۰۵۵-۹
شماره دورنگار: ۴۴۹۰۵۸۱۰
نام مدیر: سامان حسینی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان ولیعصر ، خیابان زرتشت ، کوچه نوربخش ، پلاک ۷ (ساختمان عظیمی) ، واحد ۵
کارخانه : ملایر ، کیلومتر ۶ جاده ملایر - بروجرد
شماره تلفن: ۸۸۸۰۲۲۱۸
۸۸۹۰۲۵۶۷
شماره دورنگار: ۸۸۸۰۲۲۱۹
نام مدیر: آقاخانی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان مصطفی خمینی پائین تر از سرچشمه - روبروی بانک ملت - ش ۷۱۱
شماره تلفن: ۳۳۵۶۷۵۸۵
۳۳۱۳۹۳۹۴
شماره دورنگار: ۳۳۵۵۰۵۳۵
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: صاحب جمع
شماره تلفن: ۳۳۱۳۵۵۰۹
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده ساوه
شماره تلفن: ۵۵۲۹۰۵۴۲
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: صالح آباد
شماره تلفن: ۵۵۰۰۰۲۷۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: تهران
شماره تلفن: ۸۸۷۸۶۲۳۳
نام مدیر: فرزانه
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان سپهبد قرنی، خیابان سپند، پلاک ۵۳
شماره تلفن: ۸۸۸۰۵۳۶۰
شماره دورنگار: ۸۸۸۰۲۷۰۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان مفتح - پلاک۲۸ - واحد۱۷
شماره تلفن: ۸۸۳۱۹۰۹۸
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: قصیر
شماره تلفن: ۸۸۷۵۱۱۳۶
ابتدا  >  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶  <  انتها