مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

نوشابه گازدار، تولید /

مجموع مورد ها ۲۲
انتخاب استان
مرتب سازی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده کرج
شماره تلفن: ۴۴۵۲۵۳۱۸
نام مدیر: رضا ابرقویی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان ولی عصر- جنب ساختمان های اسکان -کوچه قبادیان- پلاک ۴۲
شماره تلفن: ۸۸۷۸۱۵۶۹
شماره دورنگار: ۸۸۷۸۹۰۳۸
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: نارمک
شماره تلفن: ۷۷۹۰۳۲۴۵
نام مدیر: کمال الدین بایرامی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج - مقابل پارس خودرو - خیابان شهید محمودپوری - شماره ۵
کد پستی: ۱۳۹۹۶۱۳۵۱۱
شماره تلفن: ۴۴۵۲۵۷۹۹
۴۴۵۰۴۷۷۷
شماره دورنگار: ۴۴۵۰۴۷۷۶
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: لاله زارنو
شماره تلفن: ۳۳۹۵۸۵۸۲
نام مدیر: بهرام طاهری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۲
نشانی: خ آزادی - نبش خیابان حبیب اللهی - ساختمان آزادی ۴۶۹ - طبقه ۱ - واحد ۵
کد پستی: ۱۴۵۸۸۵۳۳۴۴
شماره تلفن: ۶۶۰۲۷۳۵۴
۶۶۰۲۷۴۳۹
شماره دورنگار: ۶۶۰۸۰۴۷۴
نام مدیر: معصومه طاروردی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: کیلومتر ۵ جاده قدیم کرج، خیابان صنایع فلزی، نبش بلوار ۱۷ شهریور، شرکت تولیدی نوشاب
کد پستی: ۱۳۷۸۷۵۵۷۱۱
شماره تلفن: ۶۶۷۹۴۷۷۲-۷
شماره دورنگار: ۶۶۸۰۸۷۵۱
نام مدیر: یداله روزچنگ
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان شهید بهشتی - میدان تختی - طبقه ۴ - پلاک۲
کد پستی: ۱۵۳۳۶۶۶۵۱۳
شماره تلفن: ۸۸۷۵۰۱۵۱
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده ساوه
شماره تلفن: ۵۵۲۵۸۴۷۰
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خرمشهر
شماره تلفن: ۸۸۵۱۳۷۹۱