مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

لوازم پزشکی و آزمایشگاهی، تعمیر /

مجموع مورد ها ۵
انتخاب استان
مرتب سازی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی:
شماره تلفن: ۲۲۲۱۴۰۳۲
نام مدیر: ستوده
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان خرمشهر (آپادانا) - نرسیده صابونچی- پلاک ۱۸۴
کد پستی: ۱۵۳۳۷۷۴۳۱۳
شماره تلفن: ۸۸۷۶۲۵۲۵
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: فاطمی
شماره تلفن: ۶۶۴۳۹۵۴۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان ونک - خیابان گاندی جنوبی - پلاک ۱۴۶
شماره تلفن: ۸۸۷۸۵۲۳۵
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: اسدآبادی
شماره تلفن: ۸۸۷۲۵۱۵۶