مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

پزشک، قلب و عروق /

مجموع مورد ها ۲۲۴
انتخاب استان
مرتب سازی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: شریعتی - بالاتر از سه راه میرداماد - ایستگاه مینا - جنب پمپ بنزین داودیه - کوچه شواری - ساختمان پزشکان سینا
شماره تلفن: ۲۲۸۴۳۲۸۹
محدوده فعالیت: کشوری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان کارگر شمالی - بالاتر از فاطمی - مرکز قلب تهران
شماره تلفن: ۸۸۰۲۹۶۰ ۰
نام مدیر: فضل اله احمدی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: اسدآبادی
شماره تلفن: ۸۸۰۵۹۶۰۵
نام مدیر: داوود اخلاق موید
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی:
شماره تلفن: ۸۸۷۳۰۸۰۲
نام مدیر: مصطفی اخلاقی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: کاشانی
شماره تلفن: ۴۴۴۳۳۱۵۳
نام مدیر: میرحسین اردبیلی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مطهری
شماره تلفن: ۸۸۳۰۶۴۳۰
نام مدیر: محمد اسدپورپیرانفر
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ونک
شماره تلفن: ۸۸۷۹۶۸۳۴
نام مدیر: مرتضی اسماعیل زاده
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: قرنی
شماره تلفن: ۸۸۹۰۶۱۷۲
نام مدیر: بهرام اشراقی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: سهروردی
شماره تلفن: ۸۸۴۱۸۰۶۴
نام مدیر: محمد اشرف نوحه گر
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: فاطمی
شماره تلفن: ۸۸۹۵۷۴۱۲
ابتدا  >  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ...  <  انتها