مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

پزشک، عفونی /

مجموع مورد ها ۳۹
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: علی اثنی عشری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی:
شماره تلفن: ۵۵۳۱۵۳۶۶
نام مدیر: سرور اسدی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میرداماد
شماره تلفن: ۲۲۲۷۲۵۸۵
نام مدیر: غلامحسین امیری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مطهری
شماره تلفن: ۸۸۸۳۵۰۴۹
نام مدیر: مریم امینی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خ ایتالیا - بیمارستان شهید مصطفی خمینی - کلینیک ویژه عفونی
شماره تلفن: ۸۸۹۶۹۴۳۷
۸۸۹۶۹۴۳۸
نام مدیر: هوشنگ باستی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: اردیبهشت
شماره تلفن: ۶۶۴۰۱۲۷۵
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: پورابتهاج (دارآباد) - نرسیده به میدان دارآباد
شماره تلفن: ۲۶۱۰۳۵۰۰-۹
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: پیروزی - روبروی مخابرات - پلاک ۱۹ - طبقه سوم
شماره تلفن: : ۳۳۷۹۳۵۹۶
نام مدیر: علیرضا بهپور
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: رسالت
شماره تلفن: ۷۷۸۹۵۹۹۲
نام مدیر: نیک دخت تقوی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ولیعصر
شماره تلفن: ۸۸۷۲۳۷۳۵
نام مدیر: جواد جلالی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خ قائم مقام فراهانی - روبروی خیابان فجر - کوی بهمن ش ۱۴
شماره تلفن: ۸۸۸۴۱۴۹۳
ابتدا  >  ۱ ۲ ۳ ۴  <  انتها