مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

الکترود، فروش /

مجموع مورد ها ۳۰
انتخاب استان
مرتب سازی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: امام خمینی
شماره تلفن: ۶۶۷۱۸۱۶۸
نام مدیر: محمد بابایی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: شریعتی - بالاتر از پل رومی - پلاک۱۹۲۲ - طبقه دوم
شماره تلفن: ۲۲۲۱۱۸۹۰
شماره دورنگار: ۲۲۲۱۱۸۸۹
نام مدیر: رضا ایمانی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان امام خمینی، روبروی بیمارستان سینا، پاساژ نظام، شماره ۲۲۸
شماره تلفن: ۶۶۷۳۶۷۲۶
۶۶۷۳۶۷۷۴
۶۶۷۱۸۲۵۲
۶۶۷۴۲۵۵۹
محدوده فعالیت: کشوری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: امام خمینی
شماره تلفن: ۶۶۷۱۸۳۳۸
نام مدیر: منوچهر اعلمی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ۱۵خرداد - نرسیده به چهارراه سیروس - مقابل کوچه سرپولک - ش ۲۷۹ جدید
شماره تلفن: ۳۳۹۵۰۱۴۵
۳۳۹۵۰۱۴۶
شماره دورنگار: ۳۳۹۲۱۴۵۸
نام مدیر: امیرحسین ابراهیمی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان سعدی جنوبی - شماره ۲۴۵
شماره تلفن: ۳۳۹۵۶۷۲۷
شماره دورنگار: ۳۳۹۵۶۷۲۸
نام مدیر: حسن رسولی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: امام خمینی، روبروی بیمارستان سینا، داخل بازاچه تبریز، شماره ۱۶
شماره تلفن: ۶۶۷۰۶۴۷۶
۶۶۷۲۴۴۶۹
۶۶۷۲۷۳۸۴
شماره دورنگار: ۶۶۷۲۴۷۷۸
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۱۲
نشانی: خیابان امام خمینی - روبروی بیمارستان سینا - پاساژ نظام - طبقه همکف - واحد ۱۱۵
کد پستی: ۱۱۱۴۶
شماره تلفن: ۶۶۷۱۹۹۰۱
شماره دورنگار: ۶۶۷۲۴۳۷۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده ساوه
شماره تلفن: ۶۶۲۲۲۸۸۶
نام مدیر: مصطفی پابرجی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان امام خمینی، بعد از میدان حسن آباد، کوچه محمودیان
کد پستی: ۱۱۱۳۷۵۳۴۱۷
شماره تلفن: ۶۶۴۶۸۱۰۰
محدوده فعالیت: کشوری