مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

الکتروآنسفالوگرافی (نوار مغزی) /

مجموع مورد ها ۴
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: دکتر جمشید دونلو
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان فاطمی، بیمارستان سجاد
کد پستی: ١٤٣١٦٩٤٤١١
شماره تلفن: ٨٨٩٥٧٣٩٦
٨٨٩٥٧٣٩۱-۲
نام مدیر: دکترمعصومه مجتبوی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خ سهروردی شمالی پایین تر از میدان شهید قندی - کوچه پشت مسجد - کوچه یکم ش ۲۵
شماره تلفن: ۸۸۷۴۳۵۱۱
شماره دورنگار: ۸۸۷۶۱۳۰۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۳
نشانی: دستگردی (ظفر) - نرسیده به بزرگراه مدرس - جنب بیمارستان علی اصغر - پلاک ۱۹۵
شماره تلفن: ۲۲۹۰۲۵۱۲-۶
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: آذربایجان
شماره تلفن: ۶۶۰۱۳۶۵۰