مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

آزمایشگاه دامپزشکی /

مجموع مورد ها ۹
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: عباس برین
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان توحید، کوچه صائب، پلاک ۱۸
شماره تلفن: ۶۶۴۳۵۶۴۴
نام مدیر: دکتر نریمان شیخی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان توحید - خیابان پرچم - نرسیده به خیابان خوش ش ۹۶
شماره تلفن: ۶۶۹۳۲۷۷۷
شماره دورنگار: ۶۶۹۳۱۴۳۸
محدوده فعالیت: بین المللی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: کردستان
شماره تلفن: ۸۸۷۹۷۲۰۷
نام مدیر: سوسن رضائیان
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان ستارخان - نرسیده به میدان توحید - کوچه شهید آفرند- ش ۷۴
شماره تلفن: ۶۶۴۳۶۹۴۳
نام مدیر: علی خوش زحمت
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان توحید - خیابان توحید - کوچه نادر - ش ۳۲
شماره تلفن: ۶۶۹۲۱۶۰۹
نام مدیر: دکترعلی اصغر اکبری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان توحید - پلاک ۷۵ - طبقه ۲
شماره تلفن: آزمایشگاه : ۶۶۹۳۳۹۲۵
درمانگاه : ۶۶۹۴۳۳۱۰
نام مدیر: مریم شاهی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان توحید - خیابان ستارخان - بین کوثر اول و دوم- نبش کوچه میرصالحی - شماره ۲۶- طبقه ۲ - واحد ۴
شماره تلفن: ۶۶۵۹۶۶۲۹
نام مدیر: عبداله نظری نیا
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: فرمانیه - نبش دیباجی شمالی - ش ۶۲
شماره تلفن: ۲۲۸۲۴۰۴۳
۲۲۸۲۴۰۴۴
نام مدیر: حسینی فرد
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان مطهری - نرسیده به خیابان قائم مقام فراهانی - شماره ۲۷۱
شماره تلفن: ۸۸۷۱۳۴۴۰
شماره دورنگار: ۸۸۷۱۹۱۹۲