مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

پشمبافی /

مجموع مورد ها ۶
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: حسین محمدی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بلوار کشاورز- خیابان وصال شیرازی – خیابان ایتالیا - شماره ۳۵
کارخانه: رشت – کیلومتر ۵ جاده لاکان
شماره تلفن: ۸۸۹۵۵۶۸۲
۸۸۹۵۵۶۸۳
شماره دورنگار: ۸۸۹۶۹۰۹۲
نام مدیر: میرحسینی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۱۲
نشانی: خیام شمالی - بازار آل یاسین - کوچه کدخدا - شماره ۱۷
شماره تلفن: ۵۵۶۳۹۲۷۷
شماره دورنگار: ۵۵۸۱۲۷۱۸
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان فاطمی- روبروی هتل لاله- جنب ساختمان تامین اجتماعی- پلاک ۲۷۷
کارخانه: یزد – کیلومتر ۳ جاده اصفهان
شماره تلفن: ۸۸۹۵۰۱۳۰
شماره دورنگار: ۸۸۹۵۶۹۶۸
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان‌ آرژانتین‌ - ابتدای‌ خیابان‌ شهید احمد قصیر ( بخارست ) جنب داروخانه بخارست - پلاک‌ ۴۹ - طبقه دوم - واحددوم‌
کارخانه: مشهد – کیلومتر ۲۰ جاده‌ مشهد - قوچان‌
شماره تلفن: ۸۸۵۳۲۱۷۴
شماره دورنگار: ۸۸۵۳۲۱۷۳
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ۴دانگه
شماره تلفن: ۵۵۲۵۴۶۰۶
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده ساوه
شماره تلفن: ۵۵۲۵۴۲۳۰