مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

پلاستیک و نایلون، پخش /

مجموع مورد ها ۳۸
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: آتش پنجه
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خ مصطفی خمینی - نبش کوچه سیداسماعیل -ش ۱۸۸
شماره تلفن: ۵۵۶۳۴۶۵۲
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده آبعلی
شماره تلفن: ۷۷۳۵۴۶۴۶
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مولوی
شماره تلفن: ۳۳۱۳۱۰۹۶
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده آبعلی
شماره تلفن: ۷۷۳۳۳۵۳۰
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: دماوند
شماره تلفن: ۷۷۳۳۶۶۶۸
نام مدیر: عدالت ایمانی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۱۲
نشانی: خیابان پانزده خرداد ، پله های نوروزخان، کوچه نوروزخان، پلاک ۳۸
کد پستی: ۱۱۶۱۶۶۵۴۱۶
شماره تلفن: ۵۵۶۲۱۶۴۲
نام مدیر: حسن باقری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خاوران - ایستگاه منبع آب - کوی امیر عزیزی - پلاک ۴۰
کد پستی: ۱۷۹۹۶۶۵۳۳۴
شماره تلفن: ۳۳۷۰۶۹۶۶
شماره دورنگار: ۳۳۷۰۶۹۶۶
نام مدیر: حسین هموله
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۱۸
نشانی: جاده قدیم کرج - خیابان۱۷شهریور - خیابان تهران بتون - شماره ۱۵
شماره تلفن: ۶۶۸۲۸۵۸۶
شماره دورنگار: ۶۶۸۲۸۵۸۶
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مصطفی خمینی
شماره تلفن: ۳۳۱۳۱۹۱۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ۱۵خرداد
شماره تلفن: ۵۵۶۲۲۰۷۶
ابتدا  >  ۱ ۲ ۳ ۴  <  انتها