مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

پلاستیک، ضایعات /

مجموع مورد ها ۱۰
انتخاب استان
مرتب سازی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مصطفی خمینی
شماره تلفن: ۵۵۸۱۴۲۴۱
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: باقرشهر
شماره تلفن: ۵۵۲۰۹۷۸۸
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ۱۵خرداد
شماره تلفن: ۵۵۶۱۴۹۲۳
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مصطفی خمینی
شماره تلفن: ۵۵۶۳۲۶۰۶
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ۱۵خرداد
شماره تلفن: ۵۵۶۳۷۲۷۱
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: فدائیان اسلام
شماره تلفن: ۳۳۷۴۶۲۶۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: صابونیان
شماره تلفن: ۵۵۳۰۹۵۴۶
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ۱۵خرداد
شماره تلفن: ۵۵۶۱۹۶۴۳
نام مدیر: صادق سیدان
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: سعادت آباد - چهاراه سرو - خیابان شکوفه - نبش خیابان صنوبر - پلاک ۲۲ - واحد۱۵
شماره تلفن: ۸۸۸۹۲۰۹۹
شماره دورنگار: ۲۲۱۳۱۷۶۰
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: باقر شهر-ابتدای جاده قم- شهرک صنعتی تجریشی-فاز یک البرز ۶ -پلاک ۴
شماره تلفن: ۵۵۲۱۸۱۲۹