مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

تابلوی نقاشی، فروش /

مجموع مورد ها ۹
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: خدیجه جهان بانی کندری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان سعدی شمالی، خیابان برادران شهید قائدی، پلاک ۱۳۹
شماره تلفن: ۷۷۵۰۸۰۹۳
شماره دورنگار: ۷۷۵۰۸۰۹۲
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: شهرک ولیعصر
شماره تلفن: ۶۶۲۰۰۸۷۰
نام مدیر: عبدالله رحیمی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: دکتر بهشتی - ساختمان ۳۱۵
شماره تلفن: ۸۸۷۱۰۲۰۷
۸۸۷۲۳۹۸۰
نام مدیر: مجید نعمتی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان مطهری، خیابان ترکمنستان، پلاک ۲۲، واحد ۱
شماره تلفن: ۸۸۵۴۲۹۹۳
شماره دورنگار: ۸۸۵۷۲۹۹۵
برچسب ها :
نام مدیر: مجتبی کرمی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: شهرک غرب دادمان، خیابان فخار مقدم، خیابان گلبرگ ۴ غربی، پلاک ۴ واحد سوم غربی
شماره تلفن: ۸۸۰۷۹۳۰۴
شماره دورنگار: ۸۸۵۷۸۴۰۸
نام مدیر: خانم نجفی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۴
نشانی: مجیـدیه ، رسالت
کد پستی: ۱۶۶۵۹۷۸۶۱۱
شماره تلفن: ۲۲۵۱۱۵۹۲
نام برند مادر: گالری مهـــر آفــرین
محدوده فعالیت: محله ای یا منطقه ای
نام مدیر: عباس جمالی راد
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، پلاک ۱۹۸۱
شماره تلفن: ۸۸۹۰۹۴۰۶
شماره دورنگار: ۸۸۹۹۱۶۱۱
نام مدیر: خانم شیرین کار
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: یوسف آباد، بین خیابان ۱۵ و ۱۷، پلاک ۱۵۵
شماره تلفن: ۸۸۷۱۴۴۷۶
نام مدیر: زهرا ترشیزی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بزرگراه ارتش، نرسیده به امام علی، جنوب شهرک ولیعصر، کوچه یاس، پلاک ۷، واحد ۲
شماره تلفن: ۲۲۹۷۵۴۵۲
شماره دورنگار: ۲۲۵۸۸۶۱۵