مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

مخابرات، طراحی و ساخت تجهیزات /

مجموع مورد ها ۱۹۶
انتخاب استان
مرتب سازی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: پونک
شماره تلفن: ۴۴۸۰۴۶۴۶
نام مدیر: مجید بیگی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان آفریقا - خیابان گلفام - پلاک ۵۸ - واحد ۱۸
شماره تلفن: ۲۶۲۰۵۸۲۲
شماره دورنگار: ۲۶۲۰۵۷۱۲
محدوده فعالیت: کشوری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: سید خندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه مهاجر، پلاک ۳۴، واحد ۸
شماره تلفن: ۸۸۷۴۳۲۲۱
شماره دورنگار: ۸۸۵۰۷۶۲۶
نام مدیر: عمادالدین صائبی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۰۶
نشانی: خیابان مطهری - کوچه منصور - پلاک ۲۳ - طبقه دوم
کد پستی: ۱۵۹۶۹۴۶۹۱۱
شماره تلفن: ۸۸۴۸۰۵۸۰-۵
شماره دورنگار: ۸۸۴۸۰۵۸۲
نام مدیر: رسول شبیری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان شریعتی - خیابان دستگردی (ظفر)- پلاک ۸۲
شماره تلفن: ۲۲۲۵۷۲۹۷-۸
شماره دورنگار: ۲۲۲۵۹۶۳۵
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بزرگراه رسالت - خیابان منصوری - خیابان علی بخشی - پلاک ۱۰۰
شماره تلفن: ۲۲۳۲۶۵۳۲
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: تهران
شماره تلفن: ۲۲۲۵۰۶۱۱
نام مدیر: محمدعلی اعوانی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان اسد آبادی (یوسف آباد)- خیابان ۲- پلاک ۱۵- طبقه ۱
شماره تلفن: ۸۸۹۸۷۳۸۴
شماره دورنگار: ۸۸۹۸۷۳۸۵
برچسب ها :
نام مدیر: عباسیون
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: کریم خان زند، خیابان آبان جنوبی، شماره ۷۷۱، طبقه ۲، واحد شرقی
شماره تلفن: ۸۸۹۰۵۷۵۵
نام مدیر: مهندس محسن کاظمی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: کوی نصر(گیشا)- انتهای خیابان ۳۳-نبش خیابان جوادی -شماره ۵۸- طبقه دوم
شماره تلفن: ۸۸۲۷۶۷۵۹
شماره دورنگار: ۸۸۲۷۶۷۵۹
برچسب ها :
ابتدا  >  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ...  <  انتها