مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

تخم مرغ، تولید /

مجموع مورد ها ۱۶
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: محمدعلی دقیقی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان ولیعصر - بلوار کشاورز خیابان دائمی - کوچه پرویز ش ۲
شماره تلفن: ۸۸۹۶۸۸۴۴
شماره دورنگار: ۸۸۹۵۴۷۰۶
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان آزادی – روبروی وزارت کار – پلاک ۴۴۰
شماره تلفن: ۶۶۸۷۵۶۰۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: آزادی
شماره تلفن: ۶۶۴۲۱۶۴۰
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: اسکندری
شماره تلفن: ۶۶۴۳۹۰۰۴
نام مدیر: عطایی نیا
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بلوار آفریقا، خیابان عاطفی شرقی، شماره ۱۷، طبقه ۱، واحد ۱
جاده خاوران - بعد از پلیس راه شریف آباد، شهرک صنعتی خوارزمی، فاز دو، میدان مهستان، سمت چپ
شماره تلفن: کارخانه : ۳۶۴۷۸۱۵۹-۶۰
شماره دورنگار: ۸۸۰۴۴۶۴۷
نام مدیر: آقای موسوی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان رسالت، مجیدیه شمالی، بلوار بیژن، خیابان کوثری، شماره ۳۱
شماره تلفن: ۲۲۳۳۳۶۸۵-۶
شماره دورنگار: ۲۲۳۳۳۶۸۵-۶
نام مدیر: معصومی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: آزادی، نبش اسکندری شمالی، ساختمان ۲۴۱، طبقه ۴، واحد ۴
شماره تلفن: ۶۱۴۱۰
۶۶۴۳۹۸۰۱-۴
شماره دورنگار: ۵۶۳۹۰۲۶۹
نام مدیر: آقای دقیقی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بلوار کشاورز، خیابان دائمی، کوچه پرویز، شماره ۲
شماره تلفن: ۸۸۹۵۹۰۸۶
شماره دورنگار: ۸۸۹۵۴۷۰۶
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: توحید
شماره تلفن: ۶۶۹۱۵۰۸۹
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده ساوه
شماره تلفن: ۵۵۲۵۷۱۸۵