مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

ترازو، فروش /

مجموع مورد ها ۱۶
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: امیر خرسندی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان پانزده خرداد - بازار بزرگ- درب غربی مسجد امام
شماره تلفن: ۵۵۸۹۸۲۴۳
۵۵۵۷۶۴۱۹
شماره دورنگار: ۵۵۵۷۶۴۱۹
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بازار
شماره تلفن: ۵۵۶۲۱۴۷۹
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ۱۵خرداد
شماره تلفن: ۵۵۶۲۷۲۱۴
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مصطفی خمینی
شماره تلفن: ۵۵۶۲۷۹۲۱
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ۱۵خرداد
شماره تلفن: ۳۳۵۵۳۴۷۱
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: شمشیری
شماره تلفن: ۶۶۶۹۸۶۱۱
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مولوی
شماره تلفن: ۳۳۵۶۶۴۸۸
نام مدیر: مرتضی بهزاد
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خ آزادی -بین خ استادمعین ودانشگاه شریف- روبروی بانک مسکن- ساختمان همشهری ش ۶۲۸
شماره تلفن: ۶۶۰۵۸۵۰۵
۶۶۰۵۸۵۲۵
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بازار
شماره تلفن: ۵۵۶۳۱۳۴۵
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جمهوری
شماره تلفن: ۶۶۷۱۷۵۱۹