مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

توری سیمی، تولید و فروش /

مجموع مورد ها ۶۹
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: هادی آرانی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ۱۵ خرداد - نرسیده به خیابان پامنار - بالاتر از بانک کشاورزی - پاساژ محمد امین - طبقه اول - پلاک ۳
شماره تلفن: ۳۳۹۷۷۰۳۲
شماره دورنگار: ۳۳۹۰۲۶۷۰
نام مدیر: محمد آرانی حصاری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۱۲
نشانی: ۱۵ خرداد - کوچه همایون - پلاک ۲۰
کد پستی: ۱۱۱۶۹
شماره تلفن: ۳۳۹۴۴۰۹۵
شماره دورنگار: ۳۳۹۴۴۰۹۶
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۱۲
نشانی: ۱۵ خرداد - روبروی نوروزخان - کوچه حسام السلطنه - تیمچه جواهری - واحد ۴۱
کد پستی: ۱۱۱۶۹
شماره تلفن: ۳۳۹۹۰۶۰۲
شماره دورنگار: ۳۳۹۹۷۶۷۴
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: یافت آباد غربی - میدان معلم - بلوار مداین - مجتمع تجاری بهاران - بلوک ۳۳ - پلاک ۸۹
شماره تلفن: ۳۳۵۵۶۷۰۷
۶۶۲۰۶۷۸
نام مدیر: مصطفی باقرزاده
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بخارست - کوی ۶ - پ ۷
شماره تلفن: ۸۸۷۵۱۱۳۵
نام مدیر: آقای ضرابی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ۱۵خرداد، مقابل پله های نوروزخان، کوچه همایون، پلاک ۸
شماره تلفن: ۳۳۹۰۹۵۶۹
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ۱۵خرداد
شماره تلفن: ۳۳۹۰۹۷۳۶
نام مدیر: آقای فرجی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان صابونچی، کوچه هفتم
شماره تلفن: ۸۸۷۵۸۶۷۱
نام مدیر: محمود برقی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ۱۵خرداد - پامنار - ش ۴۰
شماره تلفن: ۳۳۹۰۴۴۱۹
۳۳۹۰۶۰۴۶
شماره دورنگار: ۳۳۹۰۴۴۱۹
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ۱۵خرداد
شماره تلفن: ۳۳۹۰۴۱۲۲
ابتدا  >  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ...  <  انتها