مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

خودرو، چراغ تولید و فروش /

مجموع مورد ها ۱۵
انتخاب استان
مرتب سازی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان امام خمینی ، خیابان اکباتان ، خیابان ملت ، انتهای کوچه کاوه ، پلاک ۳۷
شماره تلفن: ۳۳۹۹۸۰۶۵
شماره دورنگار: ۳۳۹۸۱۷۸۸
نام مدیر: جاوید چگینیان
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاجرود -منطقه صنعتی کمرد، خیابان صنعت شرقی
کد پستی: ۱۶۵۳۱۳۱۷۳۸
شماره تلفن: ۷۶۲۶۳۵۷۶
شماره دورنگار: ۷۶۲۶۶۱۲۲
محدوده فعالیت: بین المللی
نام مدیر: آتش پنجه
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان قیام، کوچه رقیب دوست، کوچه اسدی، پلاک ۱۳
شماره تلفن: ۵۶۵۲۸۲۵۴
شماره دورنگار: ۵۶۵۲۸۲۵۵
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی:
شماره تلفن: ۸۸۷۶۷۹۰۴
نام مدیر: عطری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر ۱۵ - روبروی سایپا - بلوار ۵۲ - خیابان ششم
کد پستی: ۱۳۸۶۱۱۴۳۱۱
شماره تلفن: ۴۴۱۹۵۵۲۵
شماره دورنگار: ۴۴۱۹۵۲۲۴
نام مدیر: شهری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خاوران، شهرک فرون آباد
شماره تلفن: ۵۶۸۵۲۵۲۲
۹۱۲۳۷۸۷۱۵۶
نام مدیر: سقائیان
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان امیرکبیر، پاساژ کاشانی، پلاک ۵۱۱
شماره تلفن: ۳۳۹۸۲۶۶۰
شماره دورنگار: ۳۳۹۰۹۴۲۰
نام مدیر: محمدحسین تراب
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، ساختمان ۵۰
شماره تلفن: ۸۸۷۴۰۵۶۳
شماره دورنگار: ۸۸۷۶۸۲۸۱
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان سهروردی - خیابان حسینی - پلاک۸
کارخانه: شهریار - میدان بسیج
شماره تلفن: ۸۸۷۴۳۱۶۳
شماره دورنگار: ۸۸۷۴۶۱۰۹
نام مدیر: طاهران
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: استادحسن بنا
اصفهان - سه راه شاهپور جدید، دفتر مرکزی شرکت طاهران
شماره تلفن: ۲۲۵۱۸۷۸۴