مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

آبگرمکن، تولید /

مجموع مورد ها ۱۴
انتخاب استان
مرتب سازی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان یوسف آباد-نبش شصتم-ساختمان تابان-واحد۴۰۲
شماره تلفن: ۸۸۶۰۹۲۲۸
شماره دورنگار: ۸۸۶۰۹۲۲۹
نام مدیر: امیر آشوری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: سه راه تهرانپارس - ابتدای جاده آبعلی - خ سازمان آب - خ چهارم غربی - ش ۴۵
شماره تلفن: ۷۷۳۲۹۷۹۷
۷۷۳۵۲۵۵۰
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۰۶
نشانی: خیابان انقلاب - میدان فردوسی - خیابان قرنی - خیابان اراک - پلاک ۴۶
کد پستی: ۱۵۹۸۹۴۴۶۱۴
شماره تلفن: ۸۸۸۵۲۵۴۰
شماره دورنگار: ۸۸۹۳۳۵۱۸
نام مدیر: پدرام ناصری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۰۶
نشانی: خیابان احمدقصیر (بخارست) - پلاک ۴۹ - طبقه چهارم - واحد ۴
کد پستی: ۱۵۱۴۸۴۳۵۶۴
شماره تلفن: ۸۸۷۳۳۴۰۶
شماره دورنگار: ۸۸۷۳۲۳۳۲
نام مدیر: شیوا خلیلی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: سهروردی شمالی - هویزه شرقی - ش ۳۴
شماره تلفن: ۸۸۵۱۱۴۷۰
۵۵۲۴۸۴۹۵
شماره دورنگار: ۸۸۷۳۹۸۶۲
نام مدیر: نازیلا نادری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۷
نشانی: سهروردی شمالی - هویزه شرقی - شماره ۳۴
کد پستی: ۱۵۵۹۹۴۳۶۱۱
شماره تلفن: ۸۳۵۲۰۰۰۰
شماره دورنگار: ۸۸۵۱۱۴۶۷
نام مدیر: ورژ مرادی مسیحی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده مخصوص کرج - روبروی پارس خودرو (خ شهید محمود پوری ) - بعد از پل اتوبان - نسیم ۶ - درب اول
شماره تلفن: ۴۴۷۱۸۷۹۰
۴۴۷۰۴۹۳۷
شماره دورنگار: ۴۴۷۰۶۰۵۸
نام مدیر: سجادی فر
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان مفتح جنوبی، خیابان ورزنده، پلاک ۵، واحد A۱
خیابان بهار شمالی، خیابان ورزنده، ساختمان شماره ۳، طبقه دوم B۲
کارخانه: کیلومتر ۲۲ جاده اصفهان تهران، مقابل نیروگاه شهید محمد منتظری، خیابان۳۶
شماره تلفن: ۸۸۸۴۴۹۴۵
شماره دورنگار: ۸۸۸٢۵۸٧۵
نام مدیر: عبدالناصر آل اسحاق
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده آبعلی - کیلومتر ۴ - خ سازمان آب - خ پنجم شیدایی - فرعی پنجم جنوبی - ش ۱۴
شماره تلفن: ۷۷۳۳۹۷۳۲
۷۷۳۴۹۱۱۴
نام مدیر: آل اسحاقی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده آبعلی، خیابان سازمان آب، خیابان پنجم شیدایی، بن بست پنجم جنوبی، پلاک ۱۴
کد پستی: ۱۶۵۸۹۶۴۷۵۳
شماره تلفن: ۷۷۳۴۹۹۰۳
شماره دورنگار: ۷۷۳۳۹۷۳۲