مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

چرخ گوشت، تعمیر /

مجموع مورد ها ۴
انتخاب استان
مرتب سازی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: پیروزی
شماره تلفن: ۳۳۳۳۷۶۴۸
نام مدیر: محمد مهدی تمدن نژاد
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان قیام، اول خیابان مولوی، جنب بانک تجارت، پلاک ۶۵
شماره تلفن: ۳۳۵۵۲۰۳۲
نام مدیر: جواد رجبی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: چهار راه مصطفی خمینی، اول خیابان ۱۵ خرداد شرقی، جنب بانک ملی، شماره ۲۴۹، ۲۴۷، ۲۴۵
شماره تلفن: ۳۳۵۵۱۸۴۳
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: اول خیابان بهار جنوبی، پلاک ۱۱
شماره تلفن: ۷۷۶۰۴۶۰۱