مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

چینی، تولید و فروش مواد اولیه /

مجموع مورد ها ۲
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: محمدجواد احمدی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بلوار آفریقا - کوچه شهید رحیمی- شماره ۸۱
شماره تلفن: ۲۲۰۱۸۱۰۷
شماره دورنگار: ۲۲۰۱۰۶۳۰
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خواجه نصیر
شماره تلفن: ۷۷۵۲۴۳۷۰