مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

حبوبات، پخش /

مجموع مورد ها ۲۶
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: آقای رفیعی خامنه
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان انقلاب، پیچ شمیران، خیابان نورمحمدی، کوچه طالقانی، شماره ۶، طبقه دوم
شماره تلفن: ۷۷۶۵۶۶۰۷-۸
شماره دورنگار: ۷۷۶۴۷۲۸۲
نام مدیر: حسن محمد صالحی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: اکباتان، فاز ۱، خیابان بیمه چهارم، کوچه ۱۰ شرقی، پلاک ۴، واحد ۷
کارخانه: جاده قدم قم، روبروی پلیس راه حسن‌آباد، جادة چرم شهر، ناحیة صنعتی بیجین ری
شماره تلفن: ۴۴۶۶۲۴۷۵
شماره دورنگار: ۴۴۶۳۲۸۶۹
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مولوی
شماره تلفن: ۳۳۵۵۸۸۱۴
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مولوی
شماره تلفن: ۵۵۶۳۰۳۵۲
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مولوی
شماره تلفن: ۳۳۵۶۲۸۳۳
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: صاحب جمع
شماره تلفن: ۵۵۶۱۴۱۵۶
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مولوی
شماره تلفن: ۳۳۵۵۶۹۲۰
نام مدیر: خان بابایی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بلوار آفریقا (جردن) - تقاطع خیابان دستگردی (ظفر) - برج پم - طبقه نهم - واحد ۳
کد پستی: ۱۹۶۸۶
شماره تلفن: ۸۸۶۶۵۰۰۸
شماره دورنگار: ۸۸۶۶۵۰۰۹
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مولوی
شماره تلفن: ۵۵۸۰۱۰۱۰
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مولوی
شماره تلفن: ۳۳۵۶۳۰۳۸