مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

حفاری /

مجموع مورد ها ۶۹
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: کریم رسول پور
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۰۲
نشانی: شهرک قدس - بلوار خوردین - خیابان توحید - پلاک ۱۱۶
کد پستی: ۱۴۶۶۹۶۶۴۴۱
شماره تلفن: ۸۸۳۷۴۴۲۹
شماره دورنگار: ۸۸۰۸۹۴۶۱
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان فاطمی - روبروی سازمان آب - پلاک ۳۵۲
شماره تلفن: ۸۸۹۹۴۳۵۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان ولی عصر - خیابان ناهید غربی - پلاک ۱۱ - طبقه اول و سوم
شماره تلفن: ۲۲۰۴۲۵۴۷
شماره دورنگار: ۲۲۰۴۸۶۸۰
نام مدیر: مهدی ولی زاده
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میرداماد - جنب مسجد الغدیر - پلاک ۱۳۹ - ساختمان پاسارگاد - طبقه چهارم
شماره تلفن: ۲۶۴۰۱۶۶۸-۷۱
شماره دورنگار: ۲۶۴۰۱۶۷۲
نام مدیر: سعید کریمی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان خرمشهر- خیابان نیلوفر - کوچه۸- پلاک۷- طبقه۳- شماره۹
شماره تلفن: ۸۸۵۰۳۶۸۰
نام مدیر: صدرایی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان ولیعصر - روبروی پارک ملت - خیابان شهید عاطفی - ش ۱۱۹ - ط ۲
شماره تلفن: ۲۲۰۴۸۸۸۰
۲۲۰۵۳۸۱۱
نام مدیر: مهدی کریمی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۰۳
نشانی: خیابان دستگردی (ظفر) - نرسیده به شریعتی - پلاک ۱۴۰ - ساختمان گروه انرژی دانا - طبقه سوم
کد پستی: ۱۹۱۹۹۳۵۳۳۱
شماره تلفن: ۲۶۴۰۵۰۰۱
شماره دورنگار: ۲۶۴۰۰۵۳۱
نام مدیر: رفیعی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان کریم خان زند ، خیابان شهید حسینی ، نبش چهارم غربی ، پلاک ۳۴
شماره تلفن: ۸۸۸۲۲۰۶۰
نام مدیر: خنفری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: تهران
زیتون کارمندی، خیابان شهید صالح پور، مجتمه پارک، طبقه ۲، واحد ۲
شماره تلفن: ۲۲۳۵۶۹۸۴
نام مدیر: بهرامی سیاوشانی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: شوش
شماره تلفن: ۵۵۳۰۰۲۶۳
ابتدا  >  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ...  <  انتها