مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

حمل و نقل دریایی /

مجموع مورد ها ۲۲۱
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: اكبر لطافتي
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان ونك ـ پلاك ۴۹
کد پستی: ۱۹۹۴۷۱۳۳۴۱
شماره تلفن: ۸۸۸۸۸۲۳۹
شماره دورنگار: ۸۸۸۸۲۳۴۱
نام مدیر: نسیم مرزبان
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۰۶
نشانی: میدان گل ها - ساختمان ویدا - طبقه دوم - واحد ۶
کد پستی: ۱۴۱۳۸۷۳۷۵۹
شماره تلفن: ۸۸۹۵۲۱۵۲-۳
شماره دورنگار: ۸۸۹۱۶۲۹۶
نام مدیر: مسعود پل مهر
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۰۶
نشانی: خیابان خالد اسلامبولی - خیابان نوزدهم - پلاک ۱۱ - طبقه همکف
کد پستی: ۱۵۸۷۷۶۶۱۱۴
شماره تلفن: ۸۸۷۳۳۵۱۸-۹
شماره دورنگار: ۸۸۵۱۸۹۸۷
نام مدیر: علیرضا افتخاری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۰۶
نشانی: خیابان شریعتی، خیابان ملک، پلاک۳۸ ،طبقه اول، واحد۲
شماره تلفن: ۷۷۵۰۱۷۲۶
شماره دورنگار: ۷۷۵۰۱۷۲۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان بهشتی - خیابان کاوسی فر - پلاک ۱۹ - واحد ۱۱
شماره تلفن: ۸۸۵۳۶۸۰۵-۷
شماره دورنگار: ۸۸۷۵۹۳۵۴
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان طالقانی - خیابان ملک الشعرا بهار - ساختمان ایران بک - طبقه چهارم - واحد ۳
شماره تلفن: ۸۸۸۱۲۶۴۰
شماره دورنگار: ۸۹۷۷۹۶۶۲
نام مدیر: محمدرسول گل کرم
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۰۴
نشانی: خیابان فتحی شقاقی،اسدآبادی و ولیعصر، پلاک۱۸، واحد۱
کد پستی: ۱۴۳۳۶۳۳۳۳۱
شماره تلفن: ۸۸۱۰۴۸۲۷
شماره دورنگار: ۸۸۱۰۴۸۲۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی:
شماره تلفن: ۸۸۷۹۷۳۰۹
نام مدیر: آرگیشت سرکیسیان
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان سهروردی شمالی - خیابان توپچی - پلاک ۱۶ - طبقه اول - واحد ۲
شماره تلفن: ۸۸۵۳۹۴۸۰
شماره دورنگار: ۸۸۵۳۹۴۸۸
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان مطهری - خیابان کوه نور - کوچه دوم - پلاک ۱۰ - طبقه اول - واحد ۲
شماره تلفن: ۸۸۵۲۷۹۸۰
شماره دورنگار: ۸۸۵۲۸۲۸۴
ابتدا  >  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ...  <  انتها