مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

خاکبرداری /

مجموع مورد ها ۱۵
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: سیدمهرداد جوادی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۰۴
نشانی: پاسداران - بوستان دهم - پلاک۹۹
کد پستی: ۱۶۶۶۸۸۳۷۱۳
شماره تلفن: ۲۲۷۶۱۱۹۵-۷
شماره دورنگار: ۲۲۷۶۱۱۹۵
نام مدیر: اخوت
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان پیروزی - بلوارابوذر - نبش پل دوم- شماره۴۶۶
شماره تلفن: ۳۳۱۶۰۴۷۸
۳۳۱۶۰۸۰۴
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ۱۷شهریور
شماره تلفن: ۳۳۷۱۳۴۲۱
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خاوران
شماره تلفن: ۳۳۸۶۹۰۸۰
نام مدیر: سلیمانی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بزرگراه اشرفی اصفهانی
شماره تلفن: ۲۲۳۸۰۲۱۴
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: محلاتی
شماره تلفن: ۳۳۱۸۱۳۰۳
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مخبر
شماره تلفن: ۳۳۷۲۵۰۹۱
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: محلاتی
شماره تلفن: ۳۳۱۶۷۹۲۲
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: شمس آباد
شماره تلفن: ۲۲۹۴۶۳۵۱
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: نامجو
شماره تلفن: ۷۷۵۵۶۲۳۷