مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

خدمات پستی /

مجموع مورد ها ۶
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: حسن باقری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان آزادی، خ آزادی، خ میرقاسمی، گلزار یکم، شماره۲
شماره تلفن: ۶۶۰۶۹۴۷۹-۸۲
شماره دورنگار: ۶۶۰۸۸۳۸۸
نام مدیر: فرامرز نجاتی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان استاد نجات اللهی بالاتراز طالقانی ش ۱۵۹ نبش خ اراک
شماره تلفن: ۸۸۹۱۴۹۸۱
۸۸۹۱۴۹۸۲
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ۱۵خرداد
شماره تلفن: ۵۵۶۰۲۶۴۸
نام مدیر: مهرداد فاخر
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۰۶
نشانی: خیابان استادنجات الهی - جنب هواپیمایی آسیا - پلاک ۳۸ - طبقه اول
کد پستی: ۱۵۹۹۶۸۶۱۳۳
شماره تلفن: ۸۴۵۷
شماره دورنگار: ۸۸۹۲۰۹۵۰
نام مدیر: علی کاویانی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) - نبش خیابان ۲۱ - شماره ۱۳۷
کد پستی: ۱۵۱۳۹
شماره تلفن: ۸۴۰۸۹
شماره دورنگار: ۸۸۷۲۱۷۱۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان نبرد
شماره تلفن: ۳۳۰۰۹۲۲۰
۳۳۰۰۹۲۱۶