مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

خرما، فروش /

مجموع مورد ها ۲۲
انتخاب استان
مرتب سازی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیام
شماره تلفن: ۵۵۶۰۰۵۲۸
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بهار
شماره تلفن: ۷۷۶۰۹۳۱۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: تختی
شماره تلفن: ۵۵۶۳۵۶۶۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مولوی
شماره تلفن: ۵۵۶۱۳۷۲۹
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مولوی
شماره تلفن: ۵۵۸۰۷۴۸۴
نام مدیر: ابراهیم زاده
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بلوار ستاری، خیابان ۳۵ متری لاله، خیابان مجاهد کبیر، خیابان جهاد اکب، کوچه بنفشه سوم، پلاک ۳، واحد ۲
شماره تلفن: ۴۴۴۸۵۳۹۶
شماره دورنگار: ۴۴۴۸۵۳۸۸
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مولوی
شماره تلفن: ۵۵۶۲۴۹۲۶
نام مدیر: احمد احمدی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان خیام - نرسیده به میدان محمدیه - مجتمع تجاری ایران - طبقه همکف - واحد ۲۴۰
شماره تلفن: ۵۵۵۷۰۷۴۰
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: تختی
شماره تلفن: ۵۵۵۷۶۸۹۸
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مولوی
شماره تلفن: ۵۵۶۱۰۹۷۳