مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

دانه های روغنی، تولید و فروش /

مجموع مورد ها ۶
انتخاب استان
مرتب سازی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: صاحب جمع
شماره تلفن: ۳۳۵۵۹۰۲۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی:
شماره تلفن: ۸۸۸۴۱۰۵۴
نام مدیر: مجیدی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۰۶
نشانی: خیابان احمدقصیر - کوچه چهارم - پلاک ۲۰
کد پستی: ۱۵۱۴۶۴۷۳۱۳
شماره تلفن: ۸۸۵۰۰۰۶۶-۹
شماره دورنگار: ۸۸۵۰۰۰۷۰
نام مدیر: ابوالحسن خلیلی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان هفت تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی، ک نگین، ک زیبا، ش ۸
شماره تلفن: ۸۸۸۴۱۰۵۲-۴
شماره دورنگار: ۸۸۸۲۵۲۵۹
نام مدیر: یداله فرخ پور
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: تهرانپارس، خیابان ۱۷۸، پلاک ۱۲
شماره تلفن: ۹۱۲۱۹۷۰۸۹۱
۷۷۷۲۶۵۶۱
نام مدیر: علی نعمتیان
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بلوار اشرفی اصفهانی - خیابان شهید باهنر - پلاک ۳۰ - واحد ۴
کد پستی: ۱۴۷۳۶۵۳۷۱۴
شماره تلفن: ۴۴۰۷۸۴۷۷