مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

دمپایی، تولید /

مجموع مورد ها ۱۴
انتخاب استان
مرتب سازی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: صف
شماره تلفن: ۳۳۹۲۳۷۴۵
نام مدیر: ودود
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بازار - چهار سوق بزرگ- بازار مسگرها- ش۱۹۴
شماره تلفن: ۵۵۶۲۰۸۲۶
شماره دورنگار: ۵۵۶۱۷۶۶۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خواجوی کرمانی
شماره تلفن: ۳۳۷۰۶۵۳۸
نام مدیر: عبدالرضا اخوت
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان پانزده خرداد - سبزه میدان - دالان توتون فروشان - کوچه سید ولی - نبش پاساژ مینوی - پلاک۱۲۹
کد پستی: ۱۱۶۱۸۳۴۱۳۳
شماره تلفن: ۵۵۶۰۱۰۵۱
۴۴۹۲۳۱۶۵
شماره دورنگار: ۵۵۸۱۷۳۳۹
نام مدیر: سعیدی نژاد
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بازار - جهار سوق بزرگ
شماره تلفن: ۵۵۶۲۴۶۶۳
شماره دورنگار: ۵۵۶۲۴۶۶۳
نام مدیر: رسول سالک
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بازار بزرگ- چهار سوق بزرگ- سرای نقاره اول- ش۷
شماره تلفن: ۵۵۵۷۹۱۷۲
شماره دورنگار: ۵۵۵۷۹۱۷۲
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بازار
شماره تلفن: ۵۵۶۰۳۶۰۹
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده قم
شماره تلفن: ۵۵۲۰۶۶۴۴
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: دماوند
شماره تلفن: ۷۷۳۱۲۵۳۷
نام مدیر: رحمان عسگری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بازار- چهار سوق بزرگ - سرای نقاره خانه دوم- ش۴
شماره تلفن: ۵۵۶۲۵۶۶۶
شماره دورنگار: ۵۵۶۳۶۰۴۱