مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

رنگرزی چرم /

مجموع مورد ها ۶
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: دانایی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان باهنر - چهارراه کامرانیه - جنب بانک ملت - شماره۳۹۱ - طبقه ۲ - واحد۴
شماره تلفن: ۲۲۲۹۴۰۵۷
شماره دورنگار: ۲۲۲۹۴۰۶۵
نام مدیر: حلوایی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خ جمهوری-روبروی سینماحافظ ک شهید علیپورکرمی-ش۳۵ ط۲
شماره تلفن: ۳۳۹۰۱۸۱۰
۳۳۹۰۷۲۹۵
شماره دورنگار: ۳۹۰۱۸۱۰
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: فدائیان اسلام
شماره تلفن: ۳۳۷۵۴۱۵۱
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: فدائیان اسلام
شماره تلفن: ۳۳۷۴۷۷۰۴
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: فدائیان اسلام
شماره تلفن: ۳۳۷۵۷۶۹۹
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: فدائیان اسلام
شماره تلفن: ۳۳۷۵۰۶۲۱