مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

رنگرزی منسوجات /

مجموع مورد ها ۴۴
انتخاب استان
مرتب سازی

برگزیدگان

شرکت تکمیل پارچه معراج
نام مدیر: مهدی تک
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: دفترمرکزی : پاسداران، نبش بوستان یکم
کارخانه معراج : کرج، نظرآباد، شهرک صنعتی سپهر، بلوار کارآفرینان، نبش آذر شرقی
شماره تلفن: ۹۱۲۱۸۷۰۹۴۱
کارخانه : ۰۲۶۴۵۳۳۳۶۱۲
شماره دورنگار: ۸۸۴۴۲۸۴۱
برچسب ها :
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بازار
شماره تلفن: ۵۵۶۳۲۷۷۵
نام مدیر: احمدعلی طیبی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۱۱
نشانی: خیابان فلسطین جنوبی - کوچه نوری - پلاک ۱۹۳ - طبقه دوم
کد پستی: ۱۳۱۵۹۴۴۸۶۵
شماره تلفن: ۶۶۴۰۰۵۴۱
شماره دورنگار: ۶۶۴۹۴۷۱۵
نام مدیر: رفیعی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده خاوران - کیلومتر ۲۳ - خاتون آباد خیابان نمک صالح - کوچه چمران - پلاک ۱۱۷
شماره تلفن: ۳۶۴۶۳۵۶۸
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: برادران مظفر
شماره تلفن: ۶۶۴۹۵۲۵۵
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ۱۵خرداد
شماره تلفن: ۵۵۶۲۶۶۱۸
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: فاطمی
شماره تلفن: ۸۸۹۷۷۵۰۵
نام مدیر: غلامرضا نخ باف
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: شریعتی - خیابان توپچی ط ۳ - ش ۲۲
شماره تلفن: ۸۸۵۱۵۵۸۵
۸۸۵۱۵۵۸۶
شماره دورنگار: ۸۸۷۳۹۵۴۵
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: شادآباد
شماره تلفن: ۶۶۸۱۳۰۵۴
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خاوران
شماره تلفن: ۳۳۸۰۰۴۹۵
نام مدیر: مهدی تک
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: دفترمرکزی : پاسداران، نبش بوستان یکم
کارخانه معراج : کرج، نظرآباد، شهرک صنعتی سپهر، بلوار کارآفرینان، نبش آذر شرقی
شماره تلفن: ۹۱۲۱۸۷۰۹۴۱
کارخانه : ۰۲۶۴۵۳۳۳۶۱۲
شماره دورنگار: ۸۸۴۴۲۸۴۱
برچسب ها :
ابتدا  >  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵  <  انتها