مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

روده و سالامبور، صادرات /

مجموع مورد ها ۲۱
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: علی اکبر صمیمی اصلی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان سهروردی شمالی - کوی شهرتاش - پلاک ۹۶ - طبقه چهارم - واحد ۸۰۰
شماره تلفن: ۸۸۷۶۵۰۴۴
شماره دورنگار: ۸۸۷۶۶۴۲۴
نام مدیر: رضا خوش لهجه
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خيابان آفريقا , شماره ۱۸۴ ، طبقه پنج
شماره تلفن: ۸۸۷۸۳۳۰۲
شماره دورنگار: ۸۸۷۸۳۳۰۴
نام مدیر: حميد رضا نفر
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: چرمشهر ورامين - خيابان مريوان ۳ - شماره ۴۵
کد پستی: ۱۸۳۶۱۱۴۴۳۱
شماره تلفن: ۳۶۷۷۰۴۳۵
۲۶۲۱۳۲۱۲
شماره دورنگار: ۳۶۷۷۰۴۳۶
نام مدیر: مرتضی کسب کار
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده ورامین - نرسیده به پلیس راه قرچک
شماره تلفن: ۳۶۱۴۰۶۰۵
شماره دورنگار: ۳۶۱۲۸۸۱۱
نام مدیر: علی اصغر حاجی حيدری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خيابان پانزده خرداد شرقي - سراي پاينده - طبقه سوم
شماره تلفن: ۳۳۵۵۷۴۸۶
شماره دورنگار: ۳۳۵۵۴۷۱۳
نام مدیر: حسين جابريان
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خيابان پانزده خرداد شرقی - سرای پاينده - پلاك ۱۱
شماره تلفن: ۳۳۵۵۱۱۳۶
نام مدیر: حاجی حيدری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خيابان طالقانی - بين بهار و دكتر مفتح - پلاك ۲۹۸
شماره تلفن: ۸۸۸۴۴۸۴۷
شماره دورنگار: ۸۸۸۳۴۹۷۰
نام مدیر: وطنچی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خيابان كارگر شمالی - كوچه هما - پلاك ۶ - طبقه۴
شماره تلفن: ۶۶۹۴۴۵۹۷
شماره دورنگار: ۶۶۴۲۹۵۴۲
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خيابان پاسداران - گلستان ۳ - پلاك ۸۴
شماره تلفن: ۲۲۵۵۰۹۲۹
شماره دورنگار: ۲۲۵۵۰۹۴۵
نام مدیر: زهتابچی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خيابان پاسداران - خیابان بوستان ۴
شماره تلفن: ۵۵۱۸۶۹۷۶
شماره دورنگار: ۵۵۳۳۰۹۹۱