مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

ساختمان، طرح و اجرا /

مجموع مورد ها ۹۹۰
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: داود رحیمی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۰۲
نشانی: میدان کاج - خیابان سرو شرقی
کد پستی: ۱۹۹۷۹
شماره تلفن: ۲۲۰۸۱۱۳۸-۹
شماره دورنگار: ۲۲۰۶۲۷۴۵
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مفتح
شماره تلفن: ۸۸۳۱۷۴۸۱
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بهار
شماره تلفن: ۷۷۵۲۳۶۵۹
نام مدیر: مهدي سليم زاده
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بلوار آيتالله كاشاني ، خيابان شاهين، مجتمع ساحل، ورودي يك، شماره ۴
شماره تلفن: ۴۴۰۸۸۹۴۰
شماره دورنگار: ۴۴۰۹۳۷۸۶
نام مدیر: اسماعیل روحانی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۲
نشانی: خیابان جلال آل احمد - روبروی شهرآرا - ش ۱۳۹
شماره تلفن: ۸۸۲۷۹۰۹۱
۸۸۲۷۹۰۹۲
شماره دورنگار: ۸۸۲۵۶۶۸۸
نام مدیر: صحت پور
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: سید جمال‌ الدین‌ اسد آبادی‌ - خیابان ۲۲ - پلاک ۳
شماره تلفن: ۸۸۷۲۱۷۵۵
شماره دورنگار: ۸۸۷۲۱۷۶۶
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ولیعصر
شماره تلفن: ۲۲۰۱۲۵۷۹
نام مدیر: باقری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان دماوند - مسیل باختر - پ ۱۰۲ - واحد ۳
شماره تلفن: ۷۷۲۸۴۷۵۷
۷۷۲۸۴۷۵۸
محدوده فعالیت: کشوری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ولنجک
شماره تلفن: ۲۲۴۱۶۳۴۸
نام مدیر: مهندس حسین ستوده
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان فرشته - خیابان هرزه گوین - کوجه نفیسی - ش۳
کد پستی: ۱۹۶۵۷۵۵۱۵۹
شماره تلفن: ۸۸۸۲۲۹۹۷
ابتدا  >  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ...  <  انتها