مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

سردخانه /

مجموع مورد ها ۱۴
انتخاب استان
مرتب سازی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده کرج
شماره تلفن: ۶۶۲۵۰۴۴۲
نام مدیر: ارجمندی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: تهران
شماره تلفن: ۷۷۷۴۲۳۷۳
شماره دورنگار: ۷۷۷۴۲۳۸۰
نام مدیر: بابایی- طوماسیان
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۰۴
نشانی: خیابان دماوند - خیابان سازمان آب - کوچه چهارم غربی - پلاک ۴۷
کد پستی: ۱۶۵۸۹۶۸۱۸۱
شماره تلفن: ۸۸۴۱۳۳۰۸
شماره دورنگار: ۸۸۴۳۸۱۱۳
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: محمدیه
شماره تلفن: ۵۵۶۲۸۵۵۶
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان بهمن
شماره تلفن: ۵۵۳۱۸۰۳۲
نام مدیر: وحیدرضا طالقانی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: شهریار. کیلومتر ۲ بلوار شهدای اندیشه
شماره تلفن: ۶۵۳۲۷۹۰۰-۳
۶۵۳۲۶۳۰۰
شماره دورنگار: ۶۵۳۲۱۵۲۰
نام مدیر: رازانی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده قدیم قم - کیلومتر ۲۲ - مهدی آباد - ۲۰ متری پویا
شماره تلفن: ۵۶۵۴۷۳۸۸-۹
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: هلال احمر
شماره تلفن: ۵۵۰۶۵۴۵۵
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده کرج
شماره تلفن: ۶۶۸۱۳۳۴۴
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده ساوه
شماره تلفن: ۵۵۲۹۰۵۶۴