مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

سیم لاکی، تولید /

مجموع مورد ها ۹
انتخاب استان
مرتب سازی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان فردوسی - نبش بن بست ملکی - شماره ۵۹ - طبقه دوم
شهر صنعتی البرز ، بلوار ابن سینای شمالی
شماره تلفن: ۳۳۹۰۳۲۸۹
شماره دورنگار: ۳۳۹۳۳۴۹۵
نام مدیر: غفوری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان شریعتی - خیابان ملک - پلاک ۱۴ - طبقه چهارم - واحد ۷ و ۸
کارخانه: خراسان
کد پستی: ۱۵۶۵۸۴۴۵۱۱
شماره تلفن: ۷۷۵۳۹۲۱۸
۷۷۵۳۹۲۱۹
شماره دورنگار: ۷۷۵۰۵۱۷۵
نام مدیر: محمد حسن رضائی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: پامنار - بقل مسجد آیت اله کاشانی -
شماره تلفن: ۳۳۱۱۵۸۷۳
نام مدیر: عباس فیاض
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: آفریقا - خیابان تابان غربی - پلاک ۶۲- طبقه ۲
شماره تلفن: ۸۸۷۸۰۱۵۱
نام مدیر: علی رضایی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان پامنار - مجتمع تجاری قائم - طبقه همکف - واحد ۴
کد پستی: ۱۱۱۷۶۳۴۴۷۹
شماره تلفن: ۳۳۹۵۴۶۴۰
شماره دورنگار: ۳۳۹۵۴۶۴۱
نام مدیر: حسن شکرریز
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان ولی عصر - ضلع جنوبی - کوچه نصر - پلاک ۱۸
کارخانه : شیـراز ، کیلومتر ۵ جاده فسا
شماره تلفن: ۸۸۹۳۹۰۱۶
۲۲۷۶۸۸۰۱
شماره دورنگار: ۲۲۵۸۸۸۹۳
نام مدیر: منصور
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بلوار میرداماد - پلاک ۹۱ - واحد ۸
شماره تلفن: ۲۲۲۲۳۰۳۴
شماره دورنگار: ۲۲۲۲۲۹۱۲
نام مدیر: محمد رضایی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان پامنار - پلاک ۲۷۹ - مجتمع تجاری قائم - طبقه همکف - واحد ۳
شماره تلفن: ۳۳۹۵۴۶۴۲-۳
نام مدیر: سعید مهدیزاد طالعی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان حافظ شمالی - پلاک ۵۱۰
کارخانه: گیلان - بندر انزلی - طالب آباد
کد پستی: ۱۵۹۳۶۸۷۶۱۵
شماره تلفن: ۸۸۹۴۳۱۷۷
شماره دورنگار: ۸۸۹۴۸۰۴۴