مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

سیمان، حمل و نقل /

مجموع مورد ها ۸
انتخاب استان
مرتب سازی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: کوشک
شماره تلفن: ۶۶۷۲۵۴۹۳
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: کوشک
شماره تلفن: ۶۶۷۱۰۰۶۹
نام مدیر: محمد مومن زاده
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: م فردوسی - خ کوشک - خ انوشیروان - ساختمان پاکرای (ش ۱۰۲) - واحد ۴
شماره تلفن: ۶۶۷۱۱۹۹۸
۶۶۷۳۱۹۵۲
شماره دورنگار: ۶۶۷۱۶۹۴۸
نام مدیر: احمدی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خ فردوسی - خ کوشک - کوچه شهید انوشیروانی - ش ۱۰۲ - ط همکف - واحد ۳
شماره تلفن: ۶۶۷۲۰۹۴۹
۶۶۷۲۴۴۲۱
شماره دورنگار: ۶۷۰۸۳۳۲
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: کوشک
شماره تلفن: ۶۶۷۱۸۳۲۸
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بهشتی
شماره تلفن: ۸۸۷۵۶۳۸۰
نام مدیر: احمد ثابتی زاده
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: فردوسی - خ کوشک - کوچه انوشیروانی - ش ۱۰۲ ط ۲ - واحد ۷
شماره تلفن: ۶۶۷۶۰۱۶۴
۶۶۷۶۰۱۶۵
شماره دورنگار: ۶۶۷۱۷۲۹۵
نام مدیر: جواد انصاری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خ کوشک - ک انوشیروانی ش ۱۰۲ ط ۳ واحد ۸
شماره تلفن: ۶۶۷۰۶۷۵۱
شماره دورنگار: ۶۷۲۵۹۳۲