مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

شیشه دارو، تولید و فروش /

مجموع مورد ها ۱۰
انتخاب استان
مرتب سازی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ناصرخسرو
شماره تلفن: ۳۳۹۱۸۵۹۸
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ناصرخسرو
شماره تلفن: ۳۳۹۱۵۲۹۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ناصرخسرو
شماره تلفن: ۳۳۹۱۵۲۷۲
نام مدیر: علی صنعتی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان فاطمی غربی- کوچه پروین - روبروی سفارت پاکستان - شماره۵
شماره تلفن: ۶۶۹۴۱۲۲۴
شماره دورنگار: ۶۶۹۴۰۰۸۸
نام مدیر: سعید صنعتی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۰۶
نشانی: خیابان فاطمی غربی- کوچه پروین - پلاک ۵ - طبقه دوم
کد پستی: ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۳
شماره تلفن: ۶۶۹۴۱۲۲۴
شماره دورنگار: ۶۶۹۴۰۰۸۸
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۰۶
نشانی: خیابان احمدقصیر - خیابان هفدهم - پلاک ۲۲
کارخانه: قزوين - شهر صنعتي البرز - خیابان ابن سينا شمالي - خیابان حكمت۱۱
کد پستی: ۱۵۱۳۸۳۳۶۱۳
شماره تلفن: ۸۸۷۲۵۴۳۴-۹
شماره دورنگار: ۸۸۷۱۳۴۸۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی:
شماره تلفن: ۶۶۲۲۰۴۸۹
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ناصرخسرو
شماره تلفن: ۳۳۱۱۶۴۸۸
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ناصرخسرو
شماره تلفن: ۳۳۱۱۱۸۵۳
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ناصرخسرو
شماره تلفن: ۳۳۹۰۳۱۲۷