مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

شیلنگ، تولید و فروش /

مجموع مورد ها ۹۹
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: عبادی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۱۲
نشانی: ۱۵ خرداد - بازار بزرگ - جنب پله نوروزخان - پاساژ بوذرجمهری - پلاک ۹
کارخانه: هشتگرد - شهرک صنعتی - فاز ۳ - خیابان ۲۲
کد پستی: ۱۱۶۱۶۶۴۵۹۶
شماره تلفن: ۵۵۶۱۳۸۴۴
شماره دورنگار: ۵۵۵۷۲۳۵۳
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی:
شماره تلفن: ۳۳۹۲۴۰۵۳
نام مدیر: جهانگیر عباس نژاد
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۱۸
نشانی: بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - جنب انبار ویتانا - مجتمع تجاری صنعتی قمری - طبقه اول - فروشگاه سوم
کد پستی: ۱۳۸۶۹۴۳۲۴۵
شماره تلفن: ۶۶۲۷۳۵۵۱-۲
شماره دورنگار: ۶۶۲۷۳۵۰۵
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: سعدی
شماره تلفن: ۳۳۱۱۰۶۱۶
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: امیرکبیر
شماره تلفن: ۳۳۱۱۶۷۱۰
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ملت
شماره تلفن: ۳۳۹۱۳۷۵۰
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: قزوین
شماره تلفن: ۵۵۴۱۵۲۶۱
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ملت
شماره تلفن: ۳۳۹۳۳۸۱۹
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: امیرکبیر
شماره تلفن: ۳۳۹۱۴۰۸۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ۱۵خرداد
شماره تلفن: ۵۵۸۰۲۵۷۶
ابتدا  >  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ...  <  انتها