مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

ظروف آلومینیوم، تولید /

مجموع مورد ها ۶۰
انتخاب استان
مرتب سازی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: فدائیان اسلام
شماره تلفن: ۳۳۸۸۲۲۱۵
نام مدیر: کوهی - شعبانی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: کیلومتر ۴۵ جاده خاوران ، شهرک صنعتی پاینخت
شماره تلفن: ۴۴۷۷۲۵۲۲
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مصطفی خمینی
شماره تلفن: ۵۵۶۳۳۳۴۵
نام مدیر: شعبانی - کوهی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: کیلومتر ۴۵ جاده خاوران ، شهرک صنعتی علی آباد ، بلوار کاج ، نرگس ۸
شماره تلفن: ۴۴۷۷۲۵۷۱
نام مدیر: محمد ابراهیمیان
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده آبعلی، خیابان اتحاد، خیابان ۲ شرقی، کوی روشنک، شماره ۷
شماره تلفن: ۷۷۳۴۹۶۶۲
شماره دورنگار: ۷۷۳۴۹۶۶۳
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: شهرزاد
شماره تلفن: ۵۵۳۰۱۶۷۹
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: فدائیان اسلام
شماره تلفن: ۳۳۸۸۵۱۱۲
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: زمزم
شماره تلفن: ۵۵۸۲۴۳۲۰
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مصطفی خمینی
شماره تلفن: ۳۳۹۰۲۷۳۲
نام مدیر: جعفریان
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان ری- بالاتر از میدان قیام - شماره ۴۱۷
شماره تلفن: ۳۳۵۶۰۰۹۲
شماره دورنگار: ۳۳۵۶۶۰۰۶
ابتدا  >  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶  <  انتها