مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

عایق کاری /

مجموع مورد ها ۱۲
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: رضا یوسفی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: شریعتی - نرسیده به سه راه طالقانی - پلاک ۱۵۷
شماره تلفن: ۷۷۶۳۹۷۰۶
شماره دورنگار: ۷۷۵۳۸۵۵۷
نام مدیر: ارجمندفر
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان امام حسین - خیابان مدنی - چهارراه گلچین - پلاک ۵۲۰ و ۵۱۸
شماره تلفن: ۷۷۵۷۳۱۹۰
۷۷۵۸۴۷۹۶
نام مدیر: امینی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان امین (خاک سفید) - خیابان زهدی - خیابان روشن شرقی - پلاک۲
شماره تلفن: ۷۷۳۴۳۴۴۴
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: طالقانی
شماره تلفن: ۸۸۳۱۰۲۹۳
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خردمند
شماره تلفن: ۸۸۸۲۷۰۵۵
نام مدیر: محمدصادق قلمبر دزفولی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: شهرک غرب، بلوار دریا، خیابان موج، خیابان عسگری غربی، شماره ۳۱
شماره تلفن: ۸۸۳۷۱۹۰۰
شماره دورنگار: ۸۸۰۹۳۳۵۸
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: برادران مظفر
شماره تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۸
نام مدیر: بهادر صالح محمدزاده
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان مدنی - بعد از چهارراه گلچین - پلاک ۵۲۰
شماره تلفن: ۷۷۶۲۳۶۳۱
شماره دورنگار: ۷۷۵۷۸۶۸۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: دماوند
شماره تلفن: ۷۷۸۳۴۶۲۶
نام مدیر: اجلال فضلی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان رسالت، خیابان اسلام پناه، نبش یونس احمدی، شماره ۳۲
شماره تلفن: ۷۷۴۵۷۱۷۹
شماره دورنگار: ۷۷۲۰۹۵۸۶