مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

انجمن ها و تشکل های صنفی / عینک سازی /

مجموع مورد ها ۴۵۰
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: صمد داودی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان جمهوری - بین مخبرالدوله و بهارستان - روبروی بانک پاسارگاد
شماره تلفن: ۳۳۹۰۸۸۰۴
نام مدیر: کریم ناصری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان ولیعصر - جنب بانک سپه ش ۶۶۵
شماره تلفن: ۸۸۸۹۷۶۵۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جمهوری
شماره تلفن: ۶۶۷۲۶۳۰۲
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: پیروزی
شماره تلفن: ۳۳۳۳۲۷۵۴
نام مدیر: صبوری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ضلع شمالی میدان آرژانتین ش ۹۲
شماره تلفن: ۸۸۷۹۳۸۲۵
۸۸۷۷۵۲۶۴
شماره دورنگار: ۸۸۷۹۳۸۲۵
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان قدس
شماره تلفن: ۲۲۷۱۳۷۰۹
نام مدیر: منصور قنبری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: پایین تراز میدان خراسان پاساژ کامپیوتر شرق تهران
شماره تلفن: ۳۳۵۵۷۶۸۷
نام مدیر: علی شاهی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ضلع شمالی میدان قدس جنب داروخانه البرز ش ۶
شماره تلفن: ۲۲۷۱۸۱۵۱
شماره دورنگار: ۲۲۷۱۳۷۰۹
نام مدیر: حسن عرب زاده
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان جمهوری - چهارراه استانبول - پاساژ محسنی - شماره ۴۸۸
شماره تلفن: ۶۶۷۰۲۹۱۶
۶۶۷۵۵۸۶۵
شماره دورنگار: ۶۶۷۵۵۸۶۶
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: امام حسین
شماره تلفن: ۷۷۶۰۷۷۸۹
ابتدا  >  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ...  <  انتها