مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

فلزکاری /

مجموع مورد ها ۲۸
انتخاب استان
مرتب سازی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: سبحانی
شماره تلفن: ۵۵۷۲۰۶۹۴
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده ساوه
شماره تلفن: ۵۵۲۷۰۰۷۵
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده ساوه
شماره تلفن: ۵۵۲۴۶۸۲۵
نام مدیر: ناصرالدین جهانگیری منفرد
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: فرجام - خیابان سراج - خیابان سروش ۱۱ - پلاک ۴
شماره تلفن: ۷۷۴۵۰۹۳۵
نام مدیر: احمد کیا
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: شهرک صنعتی شمس آباد - بلوار بوستان - گلبن ۱۶ - پلاک ۱۱
شماره تلفن: ۵۶۲۳۲۶۷۳
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خراسان
شماره تلفن: ۳۳۵۶۵۷۴۶
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: شوش
شماره تلفن: ۵۵۳۰۹۸۱۹
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده ساوه
شماره تلفن: ۵۵۲۵۳۰۰۶
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده ساوه
شماره تلفن: ۵۵۲۷۴۱۰۰
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: منطقه صنعتی خرمدشت - سیاه سنگ - خیابان گلایل ۱ - پلاک ۱۱۴ و ۱۱۶
شماره تلفن: ۷۶۲۱۵۲۰۱
شماره دورنگار: ۷۶۲۱۶۶۸۹