مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

کاغذ رایانه، تولید /

مجموع مورد ها ۸
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: بهروز حشمتی کرد
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: کریمخان زند - خ سنایی - کوچه سیزدهم - ش ۳۳
شماره تلفن: ۸۸۳۰۲۰۱۰
شماره دورنگار: ۸۸۲۲۷۴۸
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان آرژانتین ـ خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) ـ خیابان هشتم ـ پلاک ۵۶ و ۵۸
شماره تلفن: ۸۸۷۵۷۵۵۸
شماره دورنگار: ۸۸۷۵۸۴۸۰
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: قائم مقام
شماره تلفن: ۸۸۸۴۳۳۵۵
نام مدیر: علی صیرفی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مطهری-خیابان میرعماد-کوچه۹-پ۱
شماره تلفن: ۸۸۷۴۸۹۴۰
۸۸۷۵۵۷۵۲
شماره دورنگار: ۸۸۷۵۳۶۸۹
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده کرج
شماره تلفن: ۴۴۵۲۲۰۰۶
نام مدیر: نبوی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خ دکتر بهشتی (عباس زاده) خ شهید صابونچی (مهناز) -گوچه پنجم- ش ۲۹/۱
کد پستی: ۱۵۳۳۶
شماره تلفن: ۸۸۷۴۵۰۳۱
۸۸۷۵۶۱۳۸
شماره دورنگار: ۸۸۷۵۲۱۸۱
نام مدیر: حسین خطیبی کوشا
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۰۶
نشانی: خیابان قائم مقام فراهانی - خیابان مشاهیر - پلاک ۱۰۰ - طبقه چهارم و پنجم
کارخانه: سمنان - گرمسار - حاجی آباد - شهرک صنعتی
کد پستی: ۱۵۸۸۷۳۵۶۴۱
شماره تلفن: ۸۸۳۰۵۶۳۹
شماره دورنگار: ۸۸۳۰۷۳۶۳
نام مدیر: محمدقاسم پوست چی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: م آرژانتین،خ الوند،ک کامبیز ش۸
شماره تلفن: ۸۸۷۸۵۶۰۴
۸۸۷۸۵۶۰۸
شماره دورنگار: ۸۸۸۸۳۵۱۲