مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

کتاب، پخش /

مجموع مورد ها ۱۴
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: حسن قربانی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خ انقلاب - خ اردیبهشت - تقاطع شهدای ژاندارمری - ش ۲۲۳ - ط اول
شماره تلفن: ۶۶۴۰۱۲۵۵
۶۶۴۹۴۴۳۰
۶۶۴۱۱۸۶۵
شماره دورنگار: ۶۶۴۹۴۴۳۱
نام مدیر: سیدمحمد تفتی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان انقلاب - مقابل سینما بهمن خیابان منیری جاوید - خیابان وحید نظری - ش ۱۰۵ - واحد ۲
شماره تلفن: ۶۶۹۶۰۸۳۳
نام مدیر: رامین اشتیاق
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بلوار کشاورز - خ شهید عبدا... زاده - ک افشین - پ ۸
شماره تلفن: ۸۸۹۸۳۰۵۳
شماره دورنگار: ۸۸۹۸۳۰۵۴
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ۱۲فروردین
شماره تلفن: ۶۶۴۹۹۷۸۸
نام مدیر: سعید وکیل باشی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ۱۵خرداد - بازار آهنگرها مسجد جامع - زیرزمین - پ ۱۳
شماره تلفن: ۵۵۶۲۲۹۰۳
شماره دورنگار: ۵۵۸۰۸۷۷۳
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: کارگر
شماره تلفن: ۶۶۴۶۲۲۱۰
نام مدیر: سیدمحمدامینی طالب شهرستانی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان انقلاب - ابتدای کارگرجنوبی - خیابان روانمهر ش ۱۳۳
شماره تلفن: ۶۶۴۹۰۰۳۹
۶۶۹۵۱۷۲۸
نام مدیر: موسس فر
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خ انقلاب-خ ۱۲فروردین-پاساژ ناشران
کد پستی: ۱۷۱۸۵-۵۳۶
شماره تلفن: ۶۶۹۵۳۶۲۱
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی:
شماره تلفن: ۶۶۴۶۰۲۳۳
نام مدیر: سعید بهرام پور
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خ انقلاب - روبروی درب اصلی دانشگاه تهران - خ فخررازی - خ شهید نظری غربی - ش ۱۹۲ - ط ۳
شماره تلفن: ۶۶۴۹۰۷۰۶
۶۶۴۹۷۵۸۶
شماره دورنگار: ۶۴۹۷۵۸۶