مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

کفش، تولید زیره /

مجموع مورد ها ۳۱
انتخاب استان
مرتب سازی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیام
شماره تلفن: ۵۵۸۱۸۱۵۵
نام مدیر: شیروانی مقدم
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیام - بازار پاچنار - کوچه منوچهرخانی - پلاک ۱۴۷
کد پستی: ۱۱۶۱۹۶۳۱۷۵
شماره تلفن: ۵۵۶۲۹۶۳۳
شماره دورنگار: ۲۲۱۹۴۹۱۳
نام مدیر: مهدی حقدادی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۱۲
نشانی: سعدی شمالی - کوچه جابرزاده - پاساژ شرکاء - همکف - شماره ۱۵
کد پستی: ۱۱۴۶۶۴۴۳۱۱
شماره تلفن: ۳۳۹۳۰۲۸۶
نام مدیر: بابائی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده ساوه - خیابان شدید ش ۵
شماره تلفن: ۵۵۲۵۵۸۲۰
نام مدیر: رشیدی نیا
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خ خانقاه- نرسیده به خ سعدی- کوچه حایری زاده- ش۱۲/۱
شماره تلفن: ۳۳۹۷۳۸۱۱
شماره دورنگار: ۳۳۱۱۷۴۹۱
نام مدیر: کاوه آذری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان سعدی شمالی- کوچه بیمه- ش۲۲- قسمت زیرزمین - واحد شرقی
شماره تلفن: ۳۳۹۶۴۲۸۱
۳۳۹۲۴۴۰۱
شماره دورنگار: ۳۳۹۲۲۸۱۶
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: اتحاد
شماره تلفن: ۷۷۳۳۷۶۱۹
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مهرآباد
شماره تلفن: ۶۶۶۱۶۸۰۱
نام مدیر: رضا ترجانی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ظهیرالاسلام، مصباح، پلاک ۱۶۹
شماره تلفن: ۷۷۶۱۳۴۷۴-۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: پاچنار
شماره تلفن: ۵۵۶۰۸۴۱۴
ابتدا  >  ۱ ۲ ۳ ۴  <  انتها