مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

کمپرسور، تعمیر /

مجموع مورد ها ۱۶
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: روستیک کشیش زاده
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مهرآباد جنوبی - خیابان طالقانی - نبش کوچه احقاقی - پلاک ۴۹
کد پستی: ۱۳۸۵۶۱۳۱۱۱
شماره تلفن: ۶۶۶۲۸۹۸۳
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده کرج
شماره تلفن: ۶۶۸۰۸۸۴۶
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: شادآباد
شماره تلفن: ۶۶۶۲۷۲۵۵
نام مدیر: خدایی نژاد
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: آزادی
شماره تلفن: ۶۶۰۱۳۷۱۳
نام مدیر: حمیدیان
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان ولیعصر، خیابان ناصری، پلاک ۸۲
شماره تلفن: ۸۸۶۴۹۱۳۶
شماره دورنگار: ۸۸۱۹۴۰۷۴
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: زمزم
شماره تلفن: ۵۵۸۳۷۰۶۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی:
شماره تلفن: ۶۶۰۲۶۲۵۵
نام مدیر: محمود اصفهانیان
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بلوار آفریقا - خیابان گلشهر - پلاک ۲۲ - واحد ۱۹
شماره تلفن: ۲۲۰۵۴۷۲۱
شماره دورنگار: ۲۲۰۱۳۳۴۵
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: شادآباد
شماره تلفن: ۶۶۶۲۹۹۳۱
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: یافت آباد
شماره تلفن: ۶۶۸۱۳۵۶۲