مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

خودرو، کولر تولید و تعمیر /

مجموع مورد ها ۲۱
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: محمدرضا توسل باقری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۲۲
نشانی: بزرگراه لشگری - کیلومتر ۱۴ - بلوار گلستانک ۴۸ - پلاک ۳
کارخانه: فیروزکوه - شهرک صنعتی
کد پستی: ۱۳۸۶۱۷۵۴۹۱
شماره تلفن: ۴۴۱۹۱۶۰۰
شماره دورنگار: ۴۴۱۹۱۷۰۰
نام مدیر: محسن رضوی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده ساوه - چهاردانگه - شاطره - خیابان نپتون - جنب سینجر گاز
شماره تلفن: ۵۵۲۴۶۰۹۱-۴
شماره دورنگار: ۵۵۲۴۶۰۹۰
نام مدیر: آرشاک
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: شریعتی - سه راه طالقانی خواجه نصیر طوسی - ش ۱۷۱
شماره تلفن: ۷۷۵۰۸۷۳۲
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: دستگردی
شماره تلفن: ۲۲۲۷۹۸۴۰
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خواجه نصیر
شماره تلفن: ۷۷۶۳۲۸۹۹
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: شریعتی
شماره تلفن: ۸۸۴۱۹۵۶۲
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی:
شماره تلفن: ۸۸۷۵۵۲۸۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: نوفل لوشاتو
شماره تلفن: ۶۶۷۲۶۱۵۱
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: مطهری
شماره تلفن: ۸۸۷۲۰۹۷۹
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: سپاه
شماره تلفن: ۷۷۵۰۶۱۹۷