مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

لوازم برقی، تعمیر /

مجموع مورد ها ۳۱
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: احمدی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: منوچهری - بازار منوچهری ط ۱ - ش ۲/۲۲
شماره تلفن: ۳۳۱۱۴۴۱۸
نام مدیر: رحیمی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان امام خمینی - روبروی وزارت خارجه - کوچه جمشید خواه - پاساژ ایران ش ۲/۱۰غربی
شماره تلفن: ۶۶۷۴۱۳۱۰
۶۶۷۱۸۱۶۹
شماره دورنگار: ۶۶۷۱۸۱۶۹
نام مدیر: اسدالهی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: امام خمینی - نرسیده به ترمینال فیاض بخش - کوچه جمشید خواه پاساژ ایران ش ۲/۱
شماره تلفن: ۶۶۷۲۳۵۸۱
نام مدیر: سلطان علیان
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ابوذر - ۲۰ متری ابوذر - جنب ۸متری جابر اسدی - ش ۴۲۳
شماره تلفن: ۵۵۷۳۰۸۹۵
نام مدیر: صادقی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بازار
شماره تلفن: ۵۵۶۱۱۷۱۹
نام مدیر: رحمانی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان پیروزی - برج پرستار نرسیده به میدان ۱۳آبان ش ۳۱۰
شماره تلفن: ۳۳۱۹۶۱۲۲
۳۳۱۶۶۱۴۶
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: کارگر
شماره تلفن: ۶۶۴۶۶۱۲۲
نام مدیر: امیر
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: رسالت - اول شهید مدنی ش ۸
شماره تلفن: ۷۷۴۵۳۷۶۵
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جمهوری
شماره تلفن: ۶۶۷۰۲۴۶۷
نام مدیر: قمبرپور
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان فلاح - خیابان سجاد جنوبی - میدان جماران - خیابان امیر عسگری غربی روبروی پارک الهادی ش ۹۵
شماره تلفن: ۶۶۲۳۷۱۹۶
ابتدا  >  ۱ ۲ ۳ ۴  <  انتها