مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

شکار، فروش لوازم /

مجموع مورد ها ۱۶
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: محمدرضا رفوشه
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری: ۰۵
نشانی: جنت آباد شمالی - نبش بهارستان بیستم- پلاک ۹ - واحد ۶ ۶
کد پستی: ۱۴۷۷۹۴۳۵۶۹
شماره تلفن: ۴۴۸۰۸۵۸۹-۹۳
شماره دورنگار: ۴۴۸۱۴۵۱۷
نام برند مادر: برتا
محدوده فعالیت: کشوری
نام مدیر: آقالو
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خ فردوسی - روبروی شهر روستا - پاساژ نیکان
شماره تلفن: ۳۳۹۰۰۹۴۳
۳۳۹۹۵۸۱۳
نام مدیر: عمار صبوری
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خ فردوسی جنوبی - مقابل صندوق پس انداز بانک ملی پاساژ آفتاب شرق - ط همکف
شماره تلفن: ۳۳۹۵۰۵۴۲
نام مدیر: طالبی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خ فردوسی جنوبی - روبروی بانک مرکزی
شماره تلفن: ۳۳۹۳۰۲۲۳
نام مدیر: رضایی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خ فردوسی جنوبی - مقابل صندوق پس انداز ملی
شماره تلفن: ۳۳۹۱۱۲۰۹۶
۳۳۹۲۵۲۰۸
نام مدیر: ناطقی مزینان
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان۱۲ شرقی، پلاک۱۸ ،طبقه دوم
کد پستی: ۱۵۱۵۶۹۳۱۱۱
شماره تلفن: ۸۸۵۱۵۴۸۷
شماره دورنگار: ۸۸۵۰۳۱۹۳
نام مدیر: مشهدی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خ فردوسی - روبروی فروشگاه شهر روستا
شماره تلفن: ۳۳۱۱۰۴۷۹
نام مدیر: فرامرز مرادی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: فردوسی جنوبی، مقابل صندق پس انداز ملی، پلاک ۲۳۱
شماره تلفن: ۳۳۹۲۱۲۷۴
نام مدیر: مرادی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خ فردوسی جنوبی - روبروی بانک ملی
شماره تلفن: ۳۳۹۲۴۰۴۷
نام مدیر: محسن محمدی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: فردوسی جنوبی، روبروی صندوق پس انداز ملی، پاساژ نیکان، طبقه همکف، پلاک ۴۰۴
شماره تلفن: ۳۳۹۲۰۵۱۹