مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

ماشین آلات راهسازی، فروش /

مجموع مورد ها ۹۵
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: محمد ابراهیم خاکی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: کریمخان - خیابان میرزای شیرازی - پلاک۸
شماره تلفن: ۸۸۸۰۳۶۶۰
شماره دورنگار: ۸۸۹۰۳۵۴۲
نام مدیر: علیرضا محمدی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان قزوین - بعد از دخانیات - شماره ۵۳۳
خیابان شهید بهشتی- خیابان نوبخت- خیابان شهید دکتر قندی- پلاک ۵۱ - طبقه ۵
اسلامشهر- شهرک کامیون داران- فاز۳- بلوار فردوسی- پلاک۶
شماره تلفن: ۵۵۴۲۶۵۳۶
شماره دورنگار: ۵۵۴۲۶۵۴۰
نام مدیر: حسین سلاح ورزی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان اسد آبادی - خیابان دوازدهم - شماره ۳۸ - ساختمان آرنیکا
کد پستی: ۱۴۳۱۷۹۴۷۷۱
شماره تلفن: ۸۸۱۰۵۲۳۷
شماره دورنگار: ۸۸۷۱۸۲۱۸
نام مدیر: رضایی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان قزوین، بعداز پل نواب، پلاک ۶۴۶
قشم، بلوار امامقلی خان، پاساژ فردوسی، پلاک ۲۱۰۵
شماره تلفن: ۵۵۴۱۵۵۵۸
شماره دورنگار: ۵۵۴۰۳۳۶۱
نام مدیر: پروینى
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: شهررى ،‌جوانمرد قصاب ،‌خیابان شهید عامریان ،‌پلاک ۱۲
شماره تلفن: ۳۳۷۵۴۵۳۴
نام مدیر: علی اعتمادنیا
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: کیلومتر ۹ جاده قدیم کرج - خیابان شهید سامانی پور(انبارهای عمومی گمرک) - کوچه البرز اول
شماره تلفن: ۶۶۱۸۱۰۱۰
شماره دورنگار: ۶۶۱۸۵۷۴۰
نام مدیر: بهروش
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده قدیم کرج-بعد از پل کفش ملیجاده اندیشه-بعدازپل راه آهنمجتمع کارگاهی زاگرس-۲۰۰متری داخل مجتمع-ش ۱۱۴
شماره تلفن: ۰۲۶۲۳۸۵۵۱۱۸-۹
شماره دورنگار: ۰۲۶۲۳۸۵۲۷۲۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جاده کرج
شماره تلفن: ۶۶۸۱۶۹۹۶
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: کیلومتر ۱۶ جاده قدیم کرج - بلوار ۵۲ - پلاک ۳
شماره تلفن: ۴۴۹۲۳۱۶۸
شماره دورنگار: ۴۴۹۲۲۸۴۹
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: کیلومتر ۲ جاده آبعلی - بعد از پلیس راه جاجرود - کمرد- کوچه قائم
شماره تلفن: ۷۷۵۶۶۱۰۹
ابتدا  >  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ...  <  انتها